Tính năng tự động hóa của YouTube đã xóa 11 triệu video trong 3 tháng

Tính năng tự động hóa của YouTube đã xóa 11 triệu video trong 3 tháng


YouTube đã xóa 11,4 triệu video trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 , với phần lớn - 10,85 triệu - bị gắn cờ chỉ riêng bởi các hệ thống tự động, công ty cho biết hôm thứ Ba. Do đại dịch coronavirus , trang web chia sẻ video này cho biết, họ đã "giảm đáng kể khả năng xem xét của con người" để kiểm tra lại xem video có vi phạm chính sách người dùng của họ hay không. Do đó, họ đã quyết định "thực thi quá mức" bằng cách sử dụng hệ thống tự động, với việc YouTube xóa hơn gấp đôi số video mà họ đã xóa trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3.

"Quyết định thực thi quá mức trong các lĩnh vực chính sách này - hết sức thận trọng - đã dẫn đến số lượt xóa nội dung mà hệ thống của chúng tôi nghi ngờ có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan bạo lực hoặc có khả năng gây hại cho trẻ em tăng hơn 3 lần" . "Nội dung này bao gồm những nội dung liều lĩnh, thách thức hoặc những nội dung được đăng vô tội vạ khác có thể gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên."


Thông thường, YouTube dựa vào tự động hóa để gắn cờ các video sau đó được mọi người đánh giá. Vì lần này chỉ dựa vào tự động hóa, nên nó đảm bảo quy trình kháng nghị có nhiều nhân viên hơn để có thể nhanh chóng xem xét các kháng nghị. Ít hơn 3% số lượt xóa dẫn đến kháng nghị, nhưng cuối cùng YouTube đã đạt được tỷ lệ khôi phục gấp đôi so với quý trước.

Trong số các video bị xóa, 3,8 triệu video bị gỡ xuống vì lý do an toàn cho trẻ em, 3,2 triệu video vì spam hoặc lừa đảo, 1,7 triệu video khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm, 1,2 triệu video bạo lực và 900.000 video kích động bạo lực.

Chỉ 382.000 video bị người dùng gắn cờ để xóa, 167.000 video do cá nhân gắn cờ đáng tin cậy, 2.220 video do tổ chức phi chính phủ và 25 cơ quan chính phủ thực hiện. Ba phần tư đã bị xóa trước khi có hơn 10 lượt xem.

Bạn có thể thích những bài đăng này